Čistenie technologického odsávania


Inšpekcia - monitoring

Vďaka kvalitnému videozáznamu vieme presne určiť mieru a rozsah znečistenia.
Pre vyhotovenie videozáznamu je potrebné zabezpečiť prístupový bod, cez ktorý
sa do potrubia vloží diaľkovo ovládané monitorovacie zariadenie.
Ponúkame čiastočný monitoring bez nároku na odmenu.

Informujte sa
Postup čistenia a jeho výhody

Rozvody čistíme technológiou rotujúcich kief a technológiou „suchý ľad“

Dokážeme vyčistiť až 25 metrov bez zásahov do rozvodu

Uvoľnená nečistota sa dostane priamo do zberača

HEPA filter zabráni akémukoľvek prenikaniu nečistôt naspäť do ovzdušia.

Bez zbytočných a zdĺhavých demontáží

Čistíme od priemeru rozvodu 60mm až 600mm

Bez chemikálií, odpadových vôd a rozpúšťadiel

Skrátenie doby technologickej odstávky strojov kvôli čisteniu

Zníženie nákladov a zvýšenie kvality výroby

Rýchlosť a efektívnosť čistenia

Po každom čistení vyhotovíme fotodokumentáciu alebo video dokumentáciu s výsledkami čistenia

POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA 24/7


Špecializujeme sa najmä na tieto priemyselné odvetvia

automobilový
potravinársky
chemický
oceliarsky
plastový
farmaceutický
elektrotechnický
textilný
hutnícky
gumárenský
strojárenský
papierensky

Klienti, ktorí nám dôverujú