Inšpekcia VZT rozvodov
ZADARMO

Inšpekcia VZT rozvodov je jedným z prvých krokov pri správnom a dôkladnom naplánovaní čistiacich prác. Vďaka kvalitnému videozáznamu vieme presne určiť mieru a rozsah znečistenia. Za účelom videozáznamu je potrebné zabezpečiť prístupový bod o rozmere (doplniť), cez ktorý sa do potrubia vloží diaľkovo ovládané monitorovacie zariadenie s dosahom až 30 metrov. V prípade nevyhnutnosti inštalujeme do VZT rozvodov revízne otvory prispôsobené na daný typ a priemer potrubia. Inšpekciu vykonávame aj v priebehu čistiacich prác, či už pre našu kontrolu alebo pre vyhotovenie podrobnej videodokumentácie. Naša firma ponúka čiastočný monitoring ZADARMO ako benefit pri možnej spolupráci.

Postup prác:

Vizuálna kontrola

Prístupový bod (revízny otvor)

Kamerový HD záznam

Navrhnutie možného riešenia

Cenová ponuka

Video prác
Klienti, ktorí nám dôverujú

Prečo si vybrať práve nás?

Smart čistiacie technológie

Inšpekcia zadarmo

Seriózne jednanie