Čistenie VZT

Inšpekcia VZT rozvodov ZADARMO

Zistiť viac

Prachové usadeniny sú živnou pôdou pre baktérie, huby a plesne, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravotný stav človeka. Postupným zanášaním kritických častí VZT dochádza k poklesu ich účinnosti. Zvyšuje sa odpor, a tým aj energetická náročnosť celého systému.

Vzduchovody zanesené prachom môžu byť nielen zdrojom požiaru, ale aj dôvodom rýchleho rozšírenia po celej budove. Rizikové sú najmä odťahové vzduchovody, ktoré na vstupe nie sú chránené filtračným elementom.

V mnohých prípadoch sú VZT rozvody zanesené nečistotami až tak, že jedinou možnosťou je ich celková výmena. Naša firma Vám ponúka lacnejší a časovo nenáročnejší variant – čistenie VZT.

Dôležité je zabezpečiť revízne otvory, prispôsobené na daný typ potrubia, ktoré sú rozmiestnené čo najefektívnejšie. Čistenie VZT zabezpečujeme vysokorýchlostne rotujúcimi kefami s dosahom až 25 metrov.

Pneumatické bariéry, ktoré Vám nainštalujeme alebo mechanické klapky, ktoré sú súčasťou potrubia, odvádzajú uvoľnené nečistoty do odsávacieho zariadenia s prietokom vzduchu až 1m/s. Účinný HEPA filter zabráni akémukoľvek prenikaniu nečistôt naspäť do ovzdušia.

Pred a po každom čistení sa prostredníctvom diaľkovo ovládaného monitorovacieho zariadenia vyhotoví podrobný videozáznam, aby bolo možné doložiť výsledky čistenia.

Postup prác:

Vizuálna obhliadka (z projektu alebo na mieste)

Správne umiestnenie revíznych otvorov

Kamerový HD záznam, monitoring

Umiestnenie odsávacieho zariadenia a membrán

Čistenie VZT pomocou vysokorýchlostne rotujúcich kief

HD kamerový záznam pre porovnanie čistoty

Dezinfekcia VZT

Video prác

Čistenie vzt odsávania

Vzt pred čistením

Vzt po čistení

Čistenie vzt


Klienti, ktorí nám dôverujú

Prečo si vybrať práve nás?

Smart čistiacie technológie

Inšpekcia zadarmo

Seriózne jednanie