ZIMNÁ ÚDRBA ŠVORKOLKAMI

Služba zahŕňa starostlivosť o príjazdové cesty, parkoviská, parkovacie miesta a chodníky počas zimného obdobia.

Vďaka našim šikovným 4x4 pracovným štvorkolkám si dokážeme poradiť s napadnutým snehom bez problémov. Dostaneme sa aj tam kde iné odhŕňacie stroje s ťažkosťou. Vaše parkovacie miesta, príjazdové cesty a aj chodníky budú vždy čisté a pripravené pre vašich zákazníkov.

Realizácia

Práce spojené so zabezpečením zimnej údržby vykonávame neobmedzene, a to aj počas dní pracovného pokoja. V prípade spádu snehu, alebo poľadovice počas nočných hodín vykonávame údržbu tak, aby bola zabezpečená schodnosť komunikácií už v čase 6.00 hod. Práce vykonávame podľa charakteru daného areálu ručne alebo mechanizmami

Zmierňovanie šmykľavosti (strojový a ručný posyp soľou, sekanie ľadu)
Odstraňovanie snehu (odhrn snehu pracovnými štvorkolkami, frézovanie snehu, ručné odpratávanie, dočisťovanie nedostupných miest, odvoz snehu)

Klienti, ktorí nám dôverujú

Prečo si vybrať práve nás?

Smart čistiacie technológie

Inšpekcia zadarmo

Seriózne jednanie

Zimnú údržbu spravidla vykonávame od 15. novembra do 31. marca nasledujúceho roka.